Διαγωνισμός

18220_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
18220_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/09/2021 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2021 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
€ 33.652,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
106
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009261932
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΠΝΖ4690Β3-1ΗΑ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18220/24-09-2021
Αριθμός Απόφασης:
38-25/16-09-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Οφθαλμολογικό

Παρατηρήσεις

Οι προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο.

Κωδικοί CPV

  • (33731110-7): Ενδοφθάλμιοι φακοί

Υπό Προμήθεια Είδη