Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, για την προμήθεια "ΠΟΥΑΡ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΥΓΡΩΝ -1000ΜL" "

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, για την προμήθεια "ΠΟΥΑΡ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΥΓΡΩΝ -1000ΜL" "
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/03/2023 12:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/03/2023 12:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
661
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1311α01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διαχείριση Υλικού

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα

Υπό Προμήθεια Είδη