Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/09/2023 12:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/09/2023 12:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/09/2023 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
851
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1 (17) Σύστημα οπίσθιας ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας, από κράμα τιτανίου (Τί) διαμέτρου ράβδου 3.3mm (Υλικά για 5 επίπεδα). Το σύστημα αποτελείται από μονοαξονικές και πολυαξονικές βίδες με κεφαλή σχήματος τουλίπας σε διαμέτρους 3.5 και 4.0mm και μήκη 8mm-28mm ανά 2mm. Το σύστημα συνεργάζεται με πλήρη σειρά αγκίστρων με κεφαλή σχήματος τουλίπας και η σταθεροποίηση με τη ράβδο γίνεται με μονό παξιμάδι κλειδώματος. Η στήριξη στο ινίο γίνεται με πλάκα κεντρικής στήριξης, μεταβλητού πλάτους σταθεροποίησης με τη ράβδο 20-60mm ανά 10mm και μονοαξονικές βίδες μήκους 6mm - 14mm ανά 2mm. Διαθέτει εγκάρσια συνδετικά μεταβλητού μήκους, πλάγια συνδετικά καθώς και συνδετικά συνέχισης της σπονδυλοδεσίας στη θωρακική μοίρα για ράβδο διαμέτρου 5,5-6mm σε 2 τύπους axial και parallel.

A/A 2 (20) Φρέζες burrhole για κρανιοτομίες, συμβατές με τους πνευματικούς κρανιοτόμους AESCULAP Hilan και Hilan XS (Ενηλίκων)

A/A 3 (21) Φρέζες burrhole για κρανιοτομίες, συμβατές με τους πνευματικούς
κρανιοτόμους AESCULAP Hilan και Hilan XS (Παιδική)

A/A 4 (22) Σετ Αναλωσίμων Υπερηχητικού Αναρροφητήρα (CUSA). Αναλωσίμων Μονάδας Υπερηχητικής Δόνησης για επιλεκτική κοπή, ΣΕΤ έκπλυση και αναρρόφηση συμπαγών οργάνων και επιλεκτική απόξεση οστών για χρήση με ανάλογο μηχάνημα. Το εύρος κρούσης να είναι 200 – 300 microns περίπου. Να λειτουργεί με χρήση πιεζοηλεκτρικά διεγειρόμενων χειρολαβών αποδιδόμενης συχνότητας 22,5 kHz. Να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ή ανεξάρτητης αιμόστασης .Να προσφερθούν όλοι οι δυνατοί τύποι ακροδίων.

 

Κωδικοί CPV

  • (33184100-4): Χειρουργικά μοσχεύματα

Υπό Προμήθεια Είδη